március 2020

2020. március 16-ától határozatlan ideig (visszavonásig) iskolánkban, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre az oktatás a nappali munkarend helyett. Erre az időszakra az alábbiak érvényesek:

A tanulók otthonról, osztályfőnökeik és tanáraik útmutatása alapján látják el tanulmányi feladataikat. A heti órarend szerinti első olyan napon, amikor egy adott tantárgyból órájuk van, elektronikus úton megkapják a tanártól vagy szakoktatótól az arra a hétre kijelölt tananyagot és a hozzá tartozó ellenőrző feladato(ka)t, amelye(ke)t online tanári segítséggel oldanak meg, a tananyag elsajátításának és a feladat(ok) megoldásának határidejével. A feladatmegoldásokat a megadott online elérhetőségre küldik el a tanárnak vagy szakoktatónak. Ugyanezen az elérhetőségen keresztül kérhetnek segítséget és útmutatást szükség esetén tanáruktól vagy szakoktatójuktól.

A digitális tanrend szerint tanult ismeretek rendszeres, érdemjeggyel történő értékelése az iskola helyi tantervében meghatározottak szerint történik. Az online tanulmányok érdemjegyekkel történő számonkérésének tényét a tanárok és a szakoktatók a feladat kiadásakor jelzik a tanulóknak. Az évfolyam követelményeinek teljesítését a tanulók eddigi, iskolai tanórákon elért tanulmányi eredményei és a digitálisan számon kért követelmények értékelése alapján, az év végi osztályzat megállapításával igazolják.

Az ellenőrzés és beszámoltatás alkalmazható formái: online beküldött feladatlap- és teszt-megoldások, ellenőrző kérdésekre adott rövid válaszok, kutatómunka eredménye (pl. rövid szöveges összefoglaló, prezentáció stb.) és tartalomkészítés (pl. házi dolgozat, plakát, videó vagy egyéb digitális tartalom stb.).

Az adott tantárgyat tanító tanár vagy szakoktató hetente ellenőrzi, hogy az órarendben szereplő heti óraszámnak megfelelő mennyiségű tananyagot határidőre feldolgozta-e a tanuló. A feladat megoldásának és online visszaküldésének legkésőbbi időpontja a kiadástól számított hetedik nap.

Ha a tanuló betegség vagy más nyomós ok miatt nem tud a feladattal foglalkozni, azt haladéktalanul jeleznie kell tanárának vagy szakoktatójának és osztályfőnökének. Jelzés hiányában nem elfogadható a határidő be nem tartása. A határidőre el nem készített feladatok értékelése elégtelen osztályzat lehet, amennyiben a mulasztásért egyértelműen a tanuló a felelős.

Bővebben →

(Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat ellátásának rendjére és ellenőrzésére)

A TANULÓK 2020. MÁRCIUS 16-ÁTÓL HATÁROZATLAN IDEIG NEM JÁRHATNAK BE AZ ISKOLÁBA

Amint erről a legtöbben már bizonyára értesültek, a koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés iskolánkat is érinti. Tanulóinkat osztályfőnökeik és tanáraik fogják részletesebben értesíteni az ezzel kapcsolatos teendőkről. A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban Dr. Maruzsa Zoltánnak, az EMMI köznevelésért felelős államtitkárának közleménye alapján ismertetjük:

2020. március 16-ától, vagyis hétfőtől az oktató-nevelő munka nálunk is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja tanulóink számára a tanulás lehetőségét. A megváltozott körülményekhez iskolánk pedagógusainak, tanulóinak, a szülőknek és gondviselőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.

Az új munkarendben tanulóink számára tilos az intézmény oktatási célú látogatása, vagyis nem jöhetnek be az iskolába. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik (pl. telefonon keresztül), oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tesz közzé, amelynek útmutatásai alapján mi is kidolgozzuk a leghatékonyabban használható technikákat és módszereket a tananyag tanulókhoz való továbbítása, az otthoni tanulás támogatása, a számonkérés és az értékelés területén.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat!

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást fogunk kapni, amelyről értesíteni fogjuk az érintetteket. Jelenleg az a hivatalos álláspont, hogy az érettségire történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet, és a vizsgák megszervezése is megoldható.

Az új munkarendben történő működés számunkra is, mint mindenkinek, komoly kihívást jelent. Kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket!

„Ez nem egy kiforrott, nagy óvatossággal bevezetett oktatási reform, hanem egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!” – áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.

Tájékoztatjuk a 2020/2021-es tanévre hozzánk jelentkezett nyolcadikos tanulókat és szüleiket/gondviselőiket, hogy 2020. március 16-án, hétfőn a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzet miatt elmarad az aznapra meghirdetett pályaalkalmassági vizsgálat. Az esetleges későbbi időpontról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Az alábbi listákból a tagozatkód és a szakmanév alapján választhatjátok ki azt a szakképző iskolai képzést, amelyre jelentkeztetek hozzánk.

A tanulói azonosítótok vagy jeligétek előtt álló sorszám mutatja, hogy az iskola saját rangsorában hányadik helyen szerepeltek az adott képzésre jelentkezettek között. (Ez független attól, hogy hányadik helyen jelöltétek be iskolánkat.)

Az áprilisban megjelenő végleges lista ezt a rangsort veti majd össze az általatok kialakított sorrenddel, és jelzi majd, hogy melyik iskola vett fel benneteket.

0001 Cukrász

0002 Pék-cukrász

0003 Pincér-vendégtéri szakember

0004 Szakács

0005 Szárazépítő

0006 Szociális ápoló és gondozó