Szakmai képzések
az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában

Élelmiszeripar ágazat

Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta fogyasztott és felhasznált termékek. Számos fajtájuk létezik, és számuk folyamatosan nő. A sokszínű, a fogyasztói igényeket kielégítő kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őrizniük a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszereiről: a hústermékeiről, az édességeiről, a borairól stb. Nem is hinnénk, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink biztonságos és jó minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól azt várjuk, hogy olyan élelmiszereket állítson elő, amelyek biztonságosak, biztosítják az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozáshoz szükséges összetevőket, és finomak. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások folyamatosan változnak és emelkednek, A fogyasztók egyre növekvő és változó igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani. Ilyen jól képzett szakembereket kívánunk mi is szakmai pályájukon elindítani.

Választható 3 éves szakképző iskolai élelmiszeripari képzésünk:

Pék-cukrász (Tagozatkód: 0001)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0001-P%C3%A9k-cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, szeretne utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, és érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőségeket biztosít. Az ebben az ágazatban tanulók tanulmányaik során új tartalommal tölthetik meg a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják. Korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, és szakmai idegen nyelvet is tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva. A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb szakmákat sajátíthatják el.

Választható 3 éves szakképző iskolai turizmus-vendéglátás ágazati képzéseink:

Cukrász (Tagozatkód: 0002)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0002-Cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Pincér-vendégtéri szakember (Tagozatkód: 0003)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0003-Pinc%C3%A9r-vend%C3%A9gt%C3%A9ri-szakember.jpg

Videó:

Szakács (Tagozatkód: 0004)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0004-Szak%C3%A1cs.jpg

Videó:

Szociális ágazat

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz, a gyermekvédelmi szakellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Célja a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése. A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épül. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a gyermekek fejlődésének és nevelésének támogatását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését. A képzést elvégzők a segítségre, támogatásra szoruló gyermekek és fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő felnőttek szakszerű ellátásában is képesek közreműködni. A szociális ágazatban tanulók a képzés során megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés, esetkezelés eszközeivel és módszereivel, a gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek az összetett ellátórendszer működésébe, és megismerik sajátosságait. A képzés folyamán növekszik a tanulók önismerete, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudata. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai újításra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek: az emberi, az ellátotti és a gyermeki jogok, a humánum, az embertársunk iránt tanúsított tisztelet és elfogadás képviseletére.

Választható 3 éves szakképző iskolai szociális ágazati képzéseink:

Szociális ápoló és gondozó (Tagozatkód: 0005)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0005-Szoci%C3%A1lis-%C3%A1pol%C3%B3-%C3%A9s-gondoz%C3%B3.jpg

Videó:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Tagozatkód: 0007)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0007-Gyermek-%C3%A9s-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-fel%C3%BCgyel%C5%91.jpg

A következő tanévre is nagy szeretettel várjuk a környék pályaválasztó nyolcadikos diákjainak jelentkezését az iskolánkban oktatott szakmák tanulására. A választási lehetőségekről, a jelentkezés módjáról és egyéb részletekről az alábbiakban olvashattok. Jelentkezzetek bátran!

A járvány elleni védekezés hatékonyabbá tétele érdekében a Kormány további intézkedésekről döntött az oktatás területén. Ennek keretében 2020. november 11-étől a középfokú iskolákban, így az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában is (a 9., 10. és 11. évfolyamon egyaránt, egyelőre 30 napra) újra tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe. Az elméleti közismereti és szakmai órákat online módon kell megszervezni az emberi erőforrások miniszterének 14/2020. (XI. 10.) sz. EMMI határozata alapján.

Iskolánkban a digitális oktatás elsődleges platformjaként a tanulók által tavasszal már kipróbált és megismert Google Classroom rendszert fogjuk újra használni. A tanulókkal való tantárgyankénti kapcsolatfelvétel már folyamatban van. Azokat a tanulókat, akik még nem jelentkeztek be, az osztályfőnökük vagy szakoktatójuk fogja elektronikus úton megkeresni.

Az órarendi órák adminisztrációjához, valamint a tanulók, illetve a szülők vagy gondviselők eléréséhez (az elektronikus levelezés és az eseti telefonos kapcsolatfelvétel mellett) továbbra is a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) elektronikus naplóját használjuk. A digitális oktatás kiegészítő felületeként a KRÉTA új, Digitális Kollaborációs Tér (DKT) elnevezésű komplex modulja is használható, amely a tanárok és a diákok online együttműködését és kommunikációját, a házi feladatok kiadását segíti.

A szakmai gyakorlati oktatást – ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg – jelenléti formában, tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban, az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

A fentiek értelmében a 9. A és 9. C osztály ágazati szakmai gyakorlati képzését és a 10–11. évfolyamos cukrász osztályok iskolai szakmai gyakorlatát 2020. november 16-ától kezdődően órarend szerint, az iskolai tanműhelyben tartjuk meg, az egészségvédelmi intézkedések (kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, köhögéssel és tüsszentéssel kapcsolatos etikett, kötelező távolságtartás stb.) szigorú betartása mellett, különös tekintettel a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésére. A jelenléti szakmai gyakorlati foglalkozásokat kizárólag egészséges, koronavírusos (vagy más) megbetegedés tüneteit nem mutató diákok látogathatják! A szakmai gyakorlati órákon munkaruhában lehet részt venni. Az iskolaépületbe való belépéskor továbbra is kötelező a testhőmérséklet mérése úgy a tanulók, mint az oktatók és az intézmény más alkalmazottai számára.

A 10–11. évfolyamon duális képzésben tanuló diákjainknak a vállalkozóknál folyó szakmai gyakorlatukat is teljesíteniük kell, a járványügyi és kijárási korlátozások figyelembevételével. A vállalkozók munkarendjében bekövetkező változásokhoz a gyakorlati oktatás idejére a tanulóknak is igazodniuk kell. Amennyiben a külső gyakorlati hely bezár, a tanulónak haladéktalanul értesítenie kell az iskolát, és pótolnia kell a kieső gyakorlati órákat!

A 11. C és 11. D osztály cukrász, pincér és szakács tanulói számára B héten, keddenként, az 1–8. órában, a 10-es tanteremben kötelező, kiscsoportos konzultációt tartunk. Felszerelést hozzanak magukkal!

Az esetleges későbbi változásokról értesíteni fogjuk az érintetteket.

Pályaorientációs nyílt műhelynapok nyolcadikosoknak az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában

A járványhelyzetre való tekintettel létszámkorlátozással és előre bejelentkezéssel szervezzük meg általános iskolai, nyolcadikos osztályos tanulók számára a nyílt napokat tanműhelyeinkben.

Az érdeklődő nyolcadikos tanulók max. 5 fős csoportokban csatlakozhatnak a gyakorlati órákhoz, az érvényben lévő szabályok alapján (tünetmentesen, maszkban, lázmérés után, pék-cukrász, cukrász, pincér és szakács szakma esetén váltóruhában, munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást követően).

A nyílt napokon a nyolcadikos tanulók 10–13 óra között vehetnek részt, érkezés 9.30–9.45 között, jelentkezés a portán.

Kérjük az időpontok pontos betartását!

Az érdeklődő nyolcadik osztályos tanulók az alábbi szakmákra tudnak időpontot választani: pék-cukrász, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács, szociális ápoló és gondozó.

A látogatható szakmai alkalmak:

nov. 2.: pék-cukrász

nov. 3.: cukrász, szakács

nov. 6.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

nov. 10.: cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács

nov. 11.: szociális ápoló és gondozó

nov. 12.: pék-cukrász

nov. 13.: szociális ápoló és gondozó

nov. 16.: pék-cukrász

nov. 17.: cukrász, szakács

nov. 18.: szociális ápoló és gondozó

nov. 20.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

nov. 24.: pincér-vendégtéri szakember, szakács

nov. 25.: szociális ápoló és gondozó

nov. 26.: pék-cukrász

nov. 27.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

Az időpontokat foglalási sorrend alapján töltjük fel, a szabad helyekről az iskola titkársága tud naprakész tájékoztatást adni.

Jelentkezés az iskola központi telefonszámán:

+36 33 520 165