Képzési rend

Az iskolai képzés rendje

A tanulók az általános iskola befejezése után, 14 éves kortól nyerhetnek felvételt iskolánk 9. osztályába.

A közismereti tantárgyak mellett már a 9. évfolyamon is kapnak szakmai képzést az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákból. Saját, jól felszerelt tanműhelyünk, tankonyhánk és tanéttermünk segíti a képzést. A 10–11. évfolyamon pedig gazdálkodó szervezeteknél, szociális intézményeknél és vállalkozóknál is teljesítenek szakmai gyakorlatot. A 3 éves szakképzés központi kerettantervre épül.

A tanulmányi területekre olyan sajátos nevelési igényű tanulókat is felveszünk, akiket a többi diákkal együtt képezhetünk. Az egyes szakmákra való felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. Az idegen nyelvek közül iskolánkban a német nyelv tanulására van lehetőség, és heti két órában hit- és erkölcstan oktatást is tartunk.