Képzési rend

Az iskolai képzés rendje

A 2020. július 1-jével megújult szakképzési rendszer keretében intézményünkben szakképző iskolai szakmai oktatás folyik három évfolyamos, nappali munkarendben, három ágazatban (élelmiszeripar, szociális, turizmus-vendéglátás) és hat szakmai területen (pék-cukrász, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális ápoló és gondozó, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács).

Tanulóink a 9. évfolyamon ágazati alapoktatásban vehetnek részt, és az első tanév végén sikeresen teljesített ágazati alapvizsga után választhatnak az ágazathoz tartozó, szakmajegyzékben szereplő szakmák közül. 

A szakmai tantárgyak színvonalas oktatását saját, jól felszerelt pék-cukrász tanműhelyünk és szakács tankonyhánk, valamint tanéttermünk segíti.

A 10–11. évfolyamon már magát a kiválasztott szakmát sajátíthatják el a diákok. A közismereti és az elméleti szakmai tantárgyakat továbbra is az iskolában tanulják, de a gyakorlati szakmai oktatás a duális képzés keretében, munkaszerződéssel, külső gyakorló helyeken (gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozóknál és szociális intézményeknél) zajlik.

A tanulók a harmadik év végén, a szakmai vizsga teljesítésével szerezhetik meg az általuk választott szakképzettséget.

Megújuló hároméves szakképzésünk az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) központi programtantervei alapján kidolgozott, saját szakmai programunk szerint zajlik, a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően.

Felnőttek esti munkarendben, két ágazatban (élelmiszeripar, szociális), két szakmai területen (pék-cukrász, szociális ápoló és gondozó) tanulhatnak nálunk. A felnőttképzésben az első félév után kell ágazati alapvizsgát tenni, és ennek sikeres teljesítése után lehet a következő három félévben részt venni a szakirányú oktatásban.