Gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az osztályfőnökök látják el, ők tartják a kapcsolatot a családsegítőkkel, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gyámhatóságokkal és a járási hivatalokkal. Ők gondozzák az osztályokba járó veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (2H, 3H) tanulókat, a szülők bevonásával.