Author Archives: admin

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítését bizonyító igazolásokat 2019. augusztus 26-án vagy 27-én (hétfőn vagy kedden), 8.00 és 12.00 óra között kell behozniuk az érintett tanulóknak az iskolába, és leadniuk az osztályfőnöküknek.

A javítóvizsgákat iskolánkban 2019. augusztus 26-án (hétfőn) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és feltétlenül hozzák magukkal a tanév végén kapott bizonyítványukat, valamint az írásbeli vizsgán szükséges tollat, számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola vendéglátás szakirányú (cukrász/szakács) végzettséggel rendelkező
óraadó szakmai gyakorlati oktatót keres heti 14 órában.

A munkavégzés helye:
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.
A munkakörbe tartozó feladat:
Szakmai gyakorlat oktatása cukrász és szakács tanulók számára.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló dokumentumok
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. szeptemberétől.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja:
– elektronikus úton a kolpingesztergom@gmail.com címre;
– személyesen a 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. cím alatt.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola álláspályázatot hirdet 

takarítónő 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. A foglalkoztatás jellege: 4 órás munkaidő (14.00-18.00). A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus KözépiskolaEsztergomPetőfi Sándor u. 22. A munkakörbe tartozó feladatok: az iskola takarítónői feladatainak ellátása. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20-áig. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 26-ától. A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben (a kolping@invitel.hu címre), levélben vagy személyesen (Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.).

Iskolánkban a nyári szünidő ideje alatt 

szerdánként tartunk ügyeletet

8.00 és 12.00 óra között, az alábbi napokon:

július 3., 10., 17., 24., 31.;

augusztus 7., 14., 21., 28.

Iskolai tanévzárónkat június 25-én, kedden tartjuk.

Megjelenés ünneplőben!

- 8.30-kor: gyülekezés az iskolában,

- 8.45-kor: indulás a templomba,

- 9.00-től: Te Deum - tanévzáró mise

és tanévzáró ünnepség, utána bizonyítványosztás

(a tanulóknak már nem kell visszajönniük az iskolába).

2019. június 20-án (csütörtökön) 8.00 és 12.00 óra között tartjuk iskolánkban a beiratkozást a 2019/2020-as tanévre.

Azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók is jelentkezhetnek ezen a napon iskolánkban, akiket máshol nem vettek fel arra a szakra, amelyet választottak. Korlátozott létszámban ők is beiratkozhatnak még a nappali rendszerben oktatott alábbi szakközépiskolai szakmáink egyikére:

– Cukrász
– Pincér
– Szakács
– Szociális gondozó és ápoló

Jelentkezni személyesen, az iskolában lehet, szülővel (gondviselővel) együtt (Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.).

További tájékoztatás a következő telefonszámon kérhető: 06/33/520-165.

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Azoknak a tanulóknak, akik a rendes felvételi eljárásban nem nyertek felvételt iskolánkba, lehetőségük van rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezni a megjelölt létszámkeret erejéig az alább felsorolt szakközépiskolai képzéseinkre:

Cukrász: 15 fő

Pék-cukrász: 24 fő (új szakma, a környék iskoláiban nem tanulható!)

Pincér: 8 fő

Szakács: 10 fő

Szociális gondozó és ápoló: 15 fő

Jelentkezni személyesen, az iskolában, vagy a következő telefonszámon lehet: 06/33/520-165 (+36/33/520-165)

Iskolánkba sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarokkal küzdő, továbbá hátrányos helyzetű tanulókat is felveszünk. Számukra több odafigyelést, gyógypedagógus segítségét és személyre szabott foglalkozásokat tudunk biztosítani kis létszámú osztályokban.