Author Archives: admin

Tisztelt Szülők és Gondviselők, kedves Tanulók!

Honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a 2021/2022-es tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéket, amelyben az iskolánkba jelentkezett nyolcadikos tanulókat rangsoroltuk. A szakmák szerint összeállított listákon a jelentkezők oktatási azonosítója vagy jeligéje előtt a felvételi rangsorban elfoglalt helyük szerinti sorszám szerepel. Minél előrébb szerepelnek a listán, annál nagyobb eséllyel kerülhetnek be intézményünk tanulói közé.

Az eredetileg megküldött tanulói adatlapokon megadott adatok (sorrend, tanulmányi terület) módosítására 2021. március 23-án és 24-én lesz lehetőség. A módosító tanulói adatlapot március 25-éig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak, amely március 26-án küldi meg elektronikus formában a KIFIR rangsoroló programban a középfokú iskoláknak, így nekünk is, a jelentkezettek listáját.

A jelentkezés sorrendjét csak abban az esetben szükséges megváltoztatni, ha valaki meggondolta magát, és mégsem az adott iskolában szeretne továbbtanulni. Aki nem nyer felvételt az első helyen megjelölt intézménybe, azt a központi számítógépes rendszer automatikusan a második helyen megjelölt intézménybe irányítja, tehát ilyen esetben nincs szükség a jelentkezési sorrend módosítására.

Egyes tanulók esetében a felvétel sikerességét a felvételi eljárás alábbi követelményei is módosíthatják:

  • ebben a rangsorban azok a tanulók is szerepelnek, akik nem a mi intézményünket jelölték meg 1. helyen (ők a rangsorból valószínűleg kikerülnek).
  • a rangsor végén szereplő tanulóknak a rangsor elején szereplő, nagyobb eséllyel felvételt nyert tanulók visszalépése esetén még lehetőségük van a bekerülésre.

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó listákat az alábbi linkeken lehet megtekinteni:

0001 Pék-cukrász (Élelmiszeripar ágazat)

0002 Cukrász (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0003 Pincér-vendégtéri szakember (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0004 Szakács (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0005 Szociális ápoló és gondozó (Szociális ágazat)

0006 Szárazépítő (Építőipar ágazat)

0007 Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Szociális ágazat)

A koronavírus-járvány 3. hullámának terjedése miatt a magyar kormány 2021. március 4-ei ülésén újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a szakképző intézmények működését is érintik. Az ezekkel kapcsolatos részletes szabályokat Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter SZFHÁT/36453/2021-ITM jelzésű, a szakképző intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló, 2021. március 5-ei egyedi miniszteri határozata tartalmazza.

A határozat értelmében a szakképzésben 2021. március 8-ától április 7-éig a közismereti és szakmai oktatást kizárólag online módon, digitális munkarendben kell megszervezni. Ennek megfelelően intézményünkben, az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában is teljesen átállunk erre az időszakra a tantermen kívüli, digitális munkarendre. Szakképzési alapfeladatunk ellátásában a tavalyi tanévben, 2020. március 16-ától bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendet szabályozó eljárásrendünk új változatát alkalmazzuk, amelyet a legújabb rendelkezéseknek megfelelően dolgoztunk át és egészítettünk ki. Új eljárásrendünk teljes szövege itt olvasható:

Új eljárásrend a szakképzési alapfeladat ellátásának tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti rendjére és ellenőrzésére

Kedves Tanulóink! Tisztelt Szülők és Gondviselők!

A mai naptól, 2021. március 8-ától (az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterének a szakképző intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló egyedi miniszteri határozatának rendelkezései alapján) iskolánkban sem tartunk jelenléti szakmai gyakorlati foglalkozásokat az iskolai tanműhelyekben, a szakmai gyakorlatot projektoktatás formájában szervezik meg a szakoktatók.

A tanítás tehát teljes egészében digitális munkarendben, online folytatódik a tavaszi szünet végéig, április 6-áig.

A május–júniusi szakmai vizsgára készülő végzős tanulók online konzultáció keretében kapnak segítséget a felkészüléshez.

Szakmai képzések
az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában

Élelmiszeripar ágazat

Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta fogyasztott és felhasznált termékek. Számos fajtájuk létezik, és számuk folyamatosan nő. A sokszínű, a fogyasztói igényeket kielégítő kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őrizniük a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszereiről: a hústermékeiről, az édességeiről, a borairól stb. Nem is hinnénk, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink biztonságos és jó minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól azt várjuk, hogy olyan élelmiszereket állítson elő, amelyek biztonságosak, biztosítják az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozáshoz szükséges összetevőket, és finomak. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások folyamatosan változnak és emelkednek, A fogyasztók egyre növekvő és változó igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani. Ilyen jól képzett szakembereket kívánunk mi is szakmai pályájukon elindítani.

Választható 3 éves szakképző iskolai élelmiszeripari képzésünk:

Pék-cukrász (Tagozatkód: 0001)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0001-P%C3%A9k-cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, szeretne utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, és érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőségeket biztosít. Az ebben az ágazatban tanulók tanulmányaik során új tartalommal tölthetik meg a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják. Korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, és szakmai idegen nyelvet is tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva. A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb szakmákat sajátíthatják el.

Választható 3 éves szakképző iskolai turizmus-vendéglátás ágazati képzéseink:

Cukrász (Tagozatkód: 0002)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0002-Cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Pincér-vendégtéri szakember (Tagozatkód: 0003)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0003-Pinc%C3%A9r-vend%C3%A9gt%C3%A9ri-szakember.jpg

Videó:

Szakács (Tagozatkód: 0004)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0004-Szak%C3%A1cs.jpg

Videó:

Szociális ágazat

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz, a gyermekvédelmi szakellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Célja a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése. A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épül. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a gyermekek fejlődésének és nevelésének támogatását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését. A képzést elvégzők a segítségre, támogatásra szoruló gyermekek és fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő felnőttek szakszerű ellátásában is képesek közreműködni. A szociális ágazatban tanulók a képzés során megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés, esetkezelés eszközeivel és módszereivel, a gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek az összetett ellátórendszer működésébe, és megismerik sajátosságait. A képzés folyamán növekszik a tanulók önismerete, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudata. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai újításra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek: az emberi, az ellátotti és a gyermeki jogok, a humánum, az embertársunk iránt tanúsított tisztelet és elfogadás képviseletére.

Választható 3 éves szakképző iskolai szociális ágazati képzéseink:

Szociális ápoló és gondozó (Tagozatkód: 0005)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0005-Szoci%C3%A1lis-%C3%A1pol%C3%B3-%C3%A9s-gondoz%C3%B3.jpg

Videó:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Tagozatkód: 0007)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0007-Gyermek-%C3%A9s-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-fel%C3%BCgyel%C5%91.jpg