Bemutatkozás

Alapítás

Iskolánkat a német és magyar kormány együttműködési szerződése alapján a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben. 

Működési forma

Fenntartásunkat 2007. szeptember 1-jétől vette át a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet. Állami feladatokat ellátó, keresztény szellemiségű egyházi iskolaként működünk. 

Iskolánk fő célja

A fiatalok első szakmához jutásának, munkába állásának, a felnőtt társadalomba való beilleszkedésének támogatása. Az Adolph Kolping által lefektetett elvek mentén  arra szeretnénk képessé tenni tanulóinkat, hogy szakmájukban, családjukban, a keresztény közösségben és a társadalomban egyaránt megállják a helyüket.

Az iskola képzési rendje

A tanulók az általános iskola befejezése után, 14 éves kortól nyerhetnek felvételt iskolánk 9. osztályába. A közismereti tantárgyak mellett a 9. évfolyamon már ágazati szakmai képzést is kapnak. Ezt saját jól felszerelt tanműhelyeink segítik. A felsőbb, 10-11. évfolyamokon az iskolai oktatás mellett már munkaszerződéssel végezhetik szakmai elméleti és gyakorlati képzésüket duális partnereinknél. 3 éves szakképzésünk a központi képzési és kimeneti követelményekre, valamint a programtantervekre épül.

Az iskolánkba való felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. Az idegen nyelvek közül német nyelv tanulására van lehetőség. Az ágazatokra olyan sajátos nevelési igényű tanulókat is felveszünk, akiket a többi diákkal együtt képezhetünk. A felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges.

Jelenleg tanulható szakmák

Iskolánkban jelenleg a következő szakmák tanulhatók nappali munkarendben:
- pék-cukrász (élelmiszeripar ágazat);
- gyermek- és ifjúsági felügyelő, valamint szociális ápoló és gondozó (szociális ágazat);
- továbbá cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács (turizmus-vendéglátás ágazat).
A képzések 3 évesek. 

Tanulóinkat a gyógypedagógusunk által tartott, tanulási képességet segítő foglalkozásokkal, szakkorepetálással, a 9. évfolyam elején tantárgyankénti felzárkóztató programmal segítjük.

Iskolánk országos beiskolázású.