Bemutatkozás

Alapítás

Iskolánkat a német és magyar kormány együttműködési szerződése alapján a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben. 

Működési forma

Fenntartásunkat 2007. szeptember 1-jétől vette át a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet. Állami feladatokat ellátó, keresztény szellemiségű iskolaként működünk. Elsősorban az általános iskolát gyengébb eredménnyel végző, szociálisan hátrányos helyzetű (csonka családban nevelkedő, tanulási nehézségekkel küszködő, esetleg - még normál csoportban foglalkoztatható - fogyatékossággal bíró) tanulókkal foglalkozik, akik nehezebben jutnának be más középfokú intézménybe.

Iskolánk fő célja

A fiatalok megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, munkába állításuk, egyúttal be-, illetve visszaillesztésük a társadalomba. A kolpingi mű arra akarja tagjait képessé tenni, hogy keresztényként megállják a helyüket a világban - és ezáltal a foglalkozásukban, a házasságukban és a családjukban, az Egyházban és a társadalomban egyaránt.

Az iskola képzési rendje

A tanulók az általános iskola befejezése után, 14 éves kortól nyerhetnek felvételt iskolánk 9. osztályába. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett a 9. évfolyamon már szakmai képzést is kapnak, az Országos Képzési Jegyzék alapján. Saját jól felszerelt tanműhelyeink segítik a képzést. A felsőbb, 10-11. évfolyamokon lehetőség van tanulói szerződéssel gazdálkodó szervezeteknél is teljesíteni szakmai gyakorlatot. A 3 éves szakképzés központi kerettantervre és programra épül. A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. Az idegen nyelvek közül német nyelv tanulására van lehetőség. A tanulmányi területekre olyan sajátos nevelési igényű tanulókat is felveszünk, akiket a többi diákkal együtt képezhetünk. Az egyes szakmákra való felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges.

Jelenleg tanulható szakmák

Iskolánkban jelenleg a következő szakmák tanulhatók: asztalos, cukrász, pincér, szakács, szociális gondozó és ápoló. A szakképzések 3 évesek. Tanulóinkat a 9. évfolyam elején tantárgyankénti felzárkóztató programmal, szakkorrepetálással, fejlesztő pedagógus tanulási képességet segítő foglalkozásaival, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal, kis létszámú osztályok szervezésével, gyógytestnevelő alkalmazásával segítjük. A szakmunkás vizsga letétele után tanulóink számára kétéves nappali képzés keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy felkészülhessenek az érettségi vizsgákra, és megszerezhessék az érettségi bizonyítványt. Iskolánk országos beiskolázású.