DÖK

Diákönkormányzat

1996 óta működik nálunk diákönkormányzat. Mind az iskola vezetése, mind a tantestület fontosnak tartotta, hogy ez a szervezet létrejöjjön, hiszen nagyon lényeges, hogy a diákok megtanuljanak öntevékenyen szervezkedni, dolgozni. Az osztályok évente választanak egy-egy új képviselőt, illetve megerősítik a régit. Ők a diákönkormányzat tagjai, akik szükség szerint üléseznek.

A diákjaink által szervezett hagyományos programok:

A gólyaavató, amely az első félévben van, és vidám vetélkedővel, esküvel teszi „kolpingossá” a kilencedikeseket. Utána iskolai buli zárja a napot.

Tavasszal nagyon fontos esemény az éves diákközgyűlés, amelyen minden diák és minden nevelő részt vesz. Ennek előkészítése szintén a DÖK feladata. Már hónapokkal előtte elkezdik begyűjteni a kérdéseket, kéréseket, amelyek bárkihez szólhatnak. Ezen a fórumon az elhangzott problémákat ismertetik, majd közösen próbálunk megoldást találni rájuk.

Áprilisban tartjuk a Kolping-napot, ahol vetélkedők és sportesemények zajlanak.

Persze nem csak programszervezésből áll a diákönkormányzat munkája, hanem az év közben felmerülő problémák feltárásából, megoldásából is kiveszi a részét.

A DÖK feladata, az eddigieken kívül, hogy a jövőben új hagyományok megteremtésével még színesebbé tegye az esztergomi Kolping-iskola életét.

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Köznevelési törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, illetve azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzon, ami a tanulókat érinti.

Az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diákönkormányzat SZMSZ-e pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

Az iskolai diákönkormányzat céljai:

  • Közösségformálás. A diákok bevonása az iskolai életbe, közösségtudatuk formálása.
  • Tudatformálás. A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.
  • Érdekképviselet. A diákság érdekeinek képviselete az iskola vezetésében, az iskolaszékben.
  • Problémamegoldás. Olyan információs és problémakezelő rendszer, ami a felszínre hozza a diákjogok érvényesítésével kapcsolatos feszültségeket, s ami egyben a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete.