január 2021

Szakmai képzések
az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában

Élelmiszeripar ágazat

Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta fogyasztott és felhasznált termékek. Számos fajtájuk létezik, és számuk folyamatosan nő. A sokszínű, a fogyasztói igényeket kielégítő kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őrizniük a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszereiről: a hústermékeiről, az édességeiről, a borairól stb. Nem is hinnénk, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink biztonságos és jó minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól azt várjuk, hogy olyan élelmiszereket állítson elő, amelyek biztonságosak, biztosítják az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozáshoz szükséges összetevőket, és finomak. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások folyamatosan változnak és emelkednek, A fogyasztók egyre növekvő és változó igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani. Ilyen jól képzett szakembereket kívánunk mi is szakmai pályájukon elindítani.

Választható 3 éves szakképző iskolai élelmiszeripari képzésünk:

Pék-cukrász (Tagozatkód: 0001)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0001-P%C3%A9k-cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, szeretne utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, és érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőségeket biztosít. Az ebben az ágazatban tanulók tanulmányaik során új tartalommal tölthetik meg a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják. Korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, és szakmai idegen nyelvet is tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva. A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb szakmákat sajátíthatják el.

Választható 3 éves szakképző iskolai turizmus-vendéglátás ágazati képzéseink:

Cukrász (Tagozatkód: 0002)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0002-Cukr%C3%A1sz.jpg

Videó:

Pincér-vendégtéri szakember (Tagozatkód: 0003)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0003-Pinc%C3%A9r-vend%C3%A9gt%C3%A9ri-szakember.jpg

Videó:

Szakács (Tagozatkód: 0004)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0004-Szak%C3%A1cs.jpg

Videó:

Szociális ágazat

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz, a gyermekvédelmi szakellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Célja a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése. A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épül. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a gyermekek fejlődésének és nevelésének támogatását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését. A képzést elvégzők a segítségre, támogatásra szoruló gyermekek és fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő felnőttek szakszerű ellátásában is képesek közreműködni. A szociális ágazatban tanulók a képzés során megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés, esetkezelés eszközeivel és módszereivel, a gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek az összetett ellátórendszer működésébe, és megismerik sajátosságait. A képzés folyamán növekszik a tanulók önismerete, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudata. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai újításra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek: az emberi, az ellátotti és a gyermeki jogok, a humánum, az embertársunk iránt tanúsított tisztelet és elfogadás képviseletére.

Választható 3 éves szakképző iskolai szociális ágazati képzéseink:

Szociális ápoló és gondozó (Tagozatkód: 0005)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0005-Szoci%C3%A1lis-%C3%A1pol%C3%B3-%C3%A9s-gondoz%C3%B3.jpg

Videó:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Tagozatkód: 0007)

Részletes tájékoztató: http://kolping-egom.hu/wp-content/uploads/2020/11/0007-Gyermek-%C3%A9s-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-fel%C3%BCgyel%C5%91.jpg