Az iskola dolgozói

Vezetőség:
Czaheszné Ujvári Zsuzsanna (igazgató)
Németh Lehel (igazgatóhelyettes)
Spielmann Péter (szakmai munkaközösség-vezető)
Pintér Tibor (DÖK-vezető) 
Pedagógusaink:
Czaheszné Ujvári Zsuzsanna
Haász Éva
Herbst Norbert
Horváth Márta
Kecskés Katalin
Major Ákos
Németh Lehel
Pintér Tibor
Spielmann Péter
Óraadóink:
Holló Márta
Komáromyné Károlyi Judit Virág 
Miczák Gabriella
Németh Péter
Üveges Péterné
Dolgozóink munkáját segítik:
Friedrichné Sulyok Szilvia (iskolatitkár)
Tóth Gábor (rendszergazda)
Ügyvitel:
Ménesné Horváth Erika (könyvelő)
Technikai dolgozóink:
Tillmann Tibor (gondnok)
Tillmann Edina (portás)
Hegedűs Mária (takarító)
Jákói Helga (takarító)
Varga Józsefné (takarító)