Author Archives: admin

Tanévnyitó ünnepségünket 2020. szeptember 1-jén tartjuk az iskola udvarán, 8.00 órai kezdettel. Megjelenés legkésőbb 7.45-ig, ünnepi öltözetben (lányoknak matrózblúz sötét aljjal, fiúknak fehér ing sötét nadrággal). Aznap csak három osztályfőnöki órát tartunk a tanévnyitó ünnepség után. A koronavírus-járványra való tekintettel maszk legyen minden tanulónál!

Azok a tanulók, akik eddig elmulasztották a beiratkozást, 2020. augusztus 25-én (kedden) 8.00 és 12.00 óra között még beiratkozhatnak iskolánk 9. évfolyamára, élelmiszeripari, szociális vagy turizmus-vendéglátás ágazatra (leendő pék-cukrász, szociális ápoló és gondozó, cukrász, pincér-vendégtéri szakember vagy szakács szakra).
A jelentkezők szülő vagy gondviselő kíséretében jöjjenek, és hozzák magukkal személyes irataikat és bizonyítványukat.

A javítóvizsgákat iskolánkban 2020. augusztus 25-én (kedden) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és feltétlenül hozzák magukkal az írásbeli vizsgán szükséges tollat, számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítését bizonyító igazolásokat 2020. augusztus 24-én vagy 25-én (hétfőn vagy kedden), 8.00 és 12.00 óra között kell behozniuk az érintett tanulóknak az iskolába, és leadniuk az osztályfőnöküknek.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola álláspályázatot hirdet 
német nyelv szakos oktatói munkakör
betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:    Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,   EsztergomPetőfi Sándor u. 22. 
A munkakörbe tartozó feladatok:
német nyelv tanítása szakképzés keretében, nappali rendszerben oktatott 9–11. évfolyamos osztályokban, osztályfőnöki munka.
Elvárt végzettség/képzettség:
főiskolai/egyetemi végzettségű német nyelv szakos tanár.
Jelentkezési határidő: 
2020. augusztus 18-áig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2020. augusztus 24-étől.
A pályázatok benyújtásának módja: 
e-mailben (a kolping@invitel.hu címre), 
levélben (az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. címre küldve vagy az iskola postaládájába bedobva), vagy
személyesen (kizárólag szerdai ügyeleti napokon, 8.00 és 12.00 óra között).

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola álláspályázatot hirdet 
takarítónő 
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: 4 órás munkaidő (14.00–18.00).
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző IskolaEsztergomPetőfi Sándor u. 22. 
A munkakörbe tartozó feladatok:  az iskola takarítónői feladatainak ellátása.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 15-éig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 24-étől.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben (a kolping@invitel.hu címre), levélben (az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. címre küldve vagy az iskola postaládájába bedobva), vagy személyesen (kizárólag szerdai ügyeleti napokon, 8.00 és 12.00 óra között).

Iskolánkban a nyári szünidő ideje alatt 

szerdánként tartunk ügyeletet

8.00 és 12.00 óra között, az alábbi napokon:

július 1., 8., 15., 22., 29.;

augusztus 5., 12., 19., 26.

Tájékoztató az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók és szüleik (gondviselőik) számára

Kedves Tanulók!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók 2020. június 23-án (kedden), 8.00–12.00 óra között iratkozhatnak be személyesen a 2020/2021. tanévre (Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.). A beiratkozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések (fertőtlenítés, maszkviselés, 1,5 méteres védőtávolság) biztosításával tartjuk meg.

A tanulóknak a beiratkozáson szülővel (gondviselővel) együtt kell megjelenniük. Ha valaki aznap nem tud jönni, kérjük, telefonon (06-33-520-165) vagy e-mailben (kolping@invitel.hu) előre jelezze! Amennyiben a tanulónak elégtelen osztályzat(ok) miatt javítóvizsgára kell mennie vagy évet kell ismételnie, szintén kérjük jelzését a fenti elérhetőségek egyikén arról, hogy fenntartsuk a helyét, vagy töröljük a névsorból.

A beiratkozásra a tanuló a következőket hozza magával:

 • általános iskolai bizonyítványát (vagy annak másolatát);
 • születési anyakönyvi kivonatát;
 • személyi igazolványát;
 • lakcímigazoló kártyáját;
 • oktatási azonosító kártyáját (ha igazolólapot kapott, azt is kérjük);
 • TAJ-kártyáját;
 • adókártyáját;
 • általános iskolai egészségügyi törzslapját (amennyiben megkapta);
 • a kiküldött egészségügyi papírokat előre kitöltve, aláírva;
 • egészségügyi kiskönyvet (papírboltban kapható);
 • amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel, szakértői véleményt (tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságtól vagy egészségügyi intézménytől; 3 évnél nem lehet régebbi, és a szülő kérésére kijelölt iskolaként az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szerepeljen rajta);
 • A diákigazolvány igénylésének módja: az okmányirodában kell ügyfélfogadási időben személyigazolvánnyal vagy születési anyakönyvvel megjelenni, és az ott kiállított adatlapot elhozni a beiratkozásra. Az emberi erőforrások miniszterének 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata alapján a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelem, illetve az adatlap későbbi időpontban is benyújtható.

Idén a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján elektronikus úton is beiratkozhat. Erre a célra 2020. június 15-e és 22-e között a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés felületének „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamata használható. Az elektronikus beiratkozás menetével kapcsolatos tájékoztató és útmutató itt tekinthető meg és tölthető le. (Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja az iskolában.)

Örömmel adhatunk hírt arról, hogy nagy elismerés érte az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szociális gondozó és ápoló tanulóit és magát az iskolát.

Az Esztergomi Ferences Szociális Otthon vezetőjétől köszönőlevelet kaptunk, amelyben beszámol arról, hogy dolgozói közül négy fő betegállományba került, és így nagyon nehezen tudták megoldani a lakók ellátását. Ekkor felvette a kapcsolatot Kecskés Katalin tanárnőnkkel, aki három végzős tanulónkat: Lohner Vivient, Molnár Alexandrát és Stefanek Ivettet ajánlotta segítségül.

Az intézményvezető a következőket írta munkájukról:

„...intézményünkben kiemelkedő szorgalommal és kellő szakmai felkészüléssel dolgoztak egy nagyon nehéz időszakban. (…) Az intézmény folyamatosan biztosít gyakorlati helyet az iskola tanulói részére, de most, a vészhelyzetben bizonyosodott be, hogy ennek a régi együttműködésnek igenis van  létjogosultsága. A tanulók azonnal lelkesen elkezdték a munkát, és valódi segítséget nyújtottak a műszakban lévő kollégáknak. Mind a lakók, mind a kollégák nagyon örültek a jelenlétüknek, és minden gondozási feladatot önállóan tudtak elvégezni, vagyis igazi munkatársként dolgoztak.

Az intézmény dolgozói és lakói nevében szeretnék köszönetet mondani azért a példás felkészítésért, amelynek eredményeképpen a tanulók valódi szociális gondozóként  kerülnek ki az iskolából.

Az intézményünk a továbbiakban is szeretné az együttműködést folytatni az iskolával, ebben bízva, további munkájukhoz sok sikert kívánok.”

Tanulóink nevében is nagyon szépen köszönjük a dicsérő szavakat!

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Azoknak a tanulóknak, akik a rendes felvételi eljárásban nem nyertek felvételt iskolánkba, még lehetőségük van rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezni az alább felsorolt szakközépiskolai képzéseinkre (a szakma megnevezése előtt a tanulmányi terület kódja található):

– 0001 Cukrász

– 0002 Pék-cukrász (új szakma, a környék iskoláiban nem tanulható!)

– 0003 Pincér-vendégtéri szakember

– 0004 Szakács

– 0006 Szociális ápoló és gondozó

Jelentkezni az itt letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az iskola e-mail-címére (kolpingesztergom@gmail.com) való visszaküldésével lehet.

Bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 06 / 33 / 520-165 (+36 / 33 / 520-165)