Author Archives: admin

A következő tanévre is nagy szeretettel várjuk a környék pályaválasztó nyolcadikos diákjainak jelentkezését az iskolánkban oktatott szakmák tanulására. A választási lehetőségekről, a jelentkezés módjáról és egyéb részletekről az alábbiakban olvashattok. Jelentkezzetek bátran!

A járvány elleni védekezés hatékonyabbá tétele érdekében a Kormány további intézkedésekről döntött az oktatás területén. Ennek keretében 2020. november 11-étől a középfokú iskolákban, így az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában is (a 9., 10. és 11. évfolyamon egyaránt, egyelőre 30 napra) újra tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe. Az elméleti közismereti és szakmai órákat online módon kell megszervezni az emberi erőforrások miniszterének 14/2020. (XI. 10.) sz. EMMI határozata alapján.

Iskolánkban a digitális oktatás elsődleges platformjaként a tanulók által tavasszal már kipróbált és megismert Google Classroom rendszert fogjuk újra használni. A tanulókkal való tantárgyankénti kapcsolatfelvétel már folyamatban van. Azokat a tanulókat, akik még nem jelentkeztek be, az osztályfőnökük vagy szakoktatójuk fogja elektronikus úton megkeresni.

Az órarendi órák adminisztrációjához, valamint a tanulók, illetve a szülők vagy gondviselők eléréséhez (az elektronikus levelezés és az eseti telefonos kapcsolatfelvétel mellett) továbbra is a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) elektronikus naplóját használjuk. A digitális oktatás kiegészítő felületeként a KRÉTA új, Digitális Kollaborációs Tér (DKT) elnevezésű komplex modulja is használható, amely a tanárok és a diákok online együttműködését és kommunikációját, a házi feladatok kiadását segíti.

A szakmai gyakorlati oktatást – ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg – jelenléti formában, tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban, az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

A fentiek értelmében a 9. A és 9. C osztály ágazati szakmai gyakorlati képzését és a 10–11. évfolyamos cukrász osztályok iskolai szakmai gyakorlatát 2020. november 16-ától kezdődően órarend szerint, az iskolai tanműhelyben tartjuk meg, az egészségvédelmi intézkedések (kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, köhögéssel és tüsszentéssel kapcsolatos etikett, kötelező távolságtartás stb.) szigorú betartása mellett, különös tekintettel a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésére. A jelenléti szakmai gyakorlati foglalkozásokat kizárólag egészséges, koronavírusos (vagy más) megbetegedés tüneteit nem mutató diákok látogathatják! A szakmai gyakorlati órákon munkaruhában lehet részt venni. Az iskolaépületbe való belépéskor továbbra is kötelező a testhőmérséklet mérése úgy a tanulók, mint az oktatók és az intézmény más alkalmazottai számára.

A 10–11. évfolyamon duális képzésben tanuló diákjainknak a vállalkozóknál folyó szakmai gyakorlatukat is teljesíteniük kell, a járványügyi és kijárási korlátozások figyelembevételével. A vállalkozók munkarendjében bekövetkező változásokhoz a gyakorlati oktatás idejére a tanulóknak is igazodniuk kell. Amennyiben a külső gyakorlati hely bezár, a tanulónak haladéktalanul értesítenie kell az iskolát, és pótolnia kell a kieső gyakorlati órákat!

A 11. C és 11. D osztály cukrász, pincér és szakács tanulói számára B héten, keddenként, az 1–8. órában, a 10-es tanteremben kötelező, kiscsoportos konzultációt tartunk. Felszerelést hozzanak magukkal!

Az esetleges későbbi változásokról értesíteni fogjuk az érintetteket.

Pályaorientációs nyílt műhelynapok nyolcadikosoknak az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában

A járványhelyzetre való tekintettel létszámkorlátozással és előre bejelentkezéssel szervezzük meg általános iskolai, nyolcadikos osztályos tanulók számára a nyílt napokat tanműhelyeinkben.

Az érdeklődő nyolcadikos tanulók max. 5 fős csoportokban csatlakozhatnak a gyakorlati órákhoz, az érvényben lévő szabályok alapján (tünetmentesen, maszkban, lázmérés után, pék-cukrász, cukrász, pincér és szakács szakma esetén váltóruhában, munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást követően).

A nyílt napokon a nyolcadikos tanulók 10–13 óra között vehetnek részt, érkezés 9.30–9.45 között, jelentkezés a portán.

Kérjük az időpontok pontos betartását!

Az érdeklődő nyolcadik osztályos tanulók az alábbi szakmákra tudnak időpontot választani: pék-cukrász, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács, szociális ápoló és gondozó.

A látogatható szakmai alkalmak:

nov. 2.: pék-cukrász

nov. 3.: cukrász, szakács

nov. 6.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

nov. 10.: cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács

nov. 11.: szociális ápoló és gondozó

nov. 12.: pék-cukrász

nov. 13.: szociális ápoló és gondozó

nov. 16.: pék-cukrász

nov. 17.: cukrász, szakács

nov. 18.: szociális ápoló és gondozó

nov. 20.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

nov. 24.: pincér-vendégtéri szakember, szakács

nov. 25.: szociális ápoló és gondozó

nov. 26.: pék-cukrász

nov. 27.: cukrász, szociális ápoló és gondozó

Az időpontokat foglalási sorrend alapján töltjük fel, a szabad helyekről az iskola titkársága tud naprakész tájékoztatást adni.

Jelentkezés az iskola központi telefonszámán:

+36 33 520 165

Magyarország Kormánya új rendeletet adott ki a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről. Ennek ránk, mint szakképző iskolára vonatkozó részét tájékoztatásul alább közöljük:

2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

4. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

5. §

(1) Az intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulón és

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Iskolánkban 2020. szeptember 16-án, szerdán 17 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk, amelyen az osztályfőnökök tájékoztatást adnak Önöknek az új, 2020/2021-es tanévvel kapcsolatos tudnivalókról.

A koronavírus-járvány miatt kérjük a kézfertőtlenítést belépéskor és a szájmaszk használatát, valamint a közösségi távolságtartás szabályainak betartását intézményünkben. Vigyázzunk egymásra!

Szeretettel várjuk Önöket, számítunk a megjelenésükre!

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola óraadó tanárt keres heti 10 órában hitoktatói munkakör betöltésére.

 • A foglalkoztatás jellegeheti 10 óra megbízott óraadóként.                     
 • A megbízási jogviszony időtartama: a 2020/2021-es tanév (2020. 09. 01–2021. jún. 15.).
 • A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,   EsztergomPetőfi Sándor u. 22. 
 • A munkakörbe tartozó feladatok: katolikus hit- és erkölcstan oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
 • Elvárt végzettség/képzettség: főiskolai/egyetemi végzettségű hittanár.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja2020. szeptember 1-jétől.
 • A pályázatok benyújtásának módja
  e-mailben (a kolping@invitel.hu címre), 
  levélben (az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. címre küldve vagy az iskola postaládájába bedobva), vagy
  személyesen az iskolában.
 • Telefonon a +36 33 520 165-ös telefonszámon lehet érdeklődni.

Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

2020. szeptember elsejével újraindul a hagyományos nevelés-oktatás az oktatási intézményekben. Mivel a tanuló gyermekek és az őket tanító pedagógusok, oktatók napi szinten több száz emberrel állhatnak közvetve kapcsolatban, ezért indokolt – mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében – új eljárásrend bevezetése a járványügyi készenlét idejére.

Önökön, szülőkön, a tanulóinkon és rajtunk, oktatókon és iskolai dolgozókon is múlik, hogy megakadályozzuk a betegség megjelenését és terjedését iskolánkban. Kérjük ezért mindenki megértését, türelmét és közreműködését az eljárásrenddel kapcsolatban.

     Intézkedéseink:

 • Az iskola megkezdése előtt és minden tanítási nap után mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást fogunk végezni az intézményben.
 • A bejáratnál kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el, amelynek használata minden külső látogató számára kötelező.
 • Tanulóink és oktatóink részére a mosdóhelyiségekben vírusölő hatású folyékony szappant biztosítunk, hogy az iskolába érkezéskor és naponta többször ezzel tudjanak kezet mosni.
 • Naponta több alkalommal (iskolába érkezéskor, foglalkozások előtt és után, étkezések előtt és után) kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
 • A nap folyamán a tanulók által kézzel gyakran érintett felületeken folyamatosan fertőtlenítő takarítást fogunk végezni.
 • A szünetekben, de akár az órák alatt is folyamatos szellőztetést alkalmazunk minden, tanulók és oktatók által használt helyiségben.
 • Az iskolába való belépéskor, a zárt közösségi helyeken való tartózkodáskor és távozáskor a szájat és az orrot is eltakaró maszkot kell viselni. Ezért kérjük, hogy minden tanulónál, oktatónál, iskolába belépőnél legyen maszk feltéve!
 • Minden tanulónál legyen saját tisztasági csomag, ami tartalmaz: papír zsebkendőt, papír kéztörlőt, WC-papírt és maszkot.
 • A tanulók figyelmét közösen hívjuk fel a köhögési etikettre (papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés).
 • Gondoskodni fogunk az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A mosdókban és az öltözőkben is figyelemmel leszünk a tanulói csoportosulások elkerülésére.
 • A testnevelési órákat az időjárás függvényében, lehetőleg a szabadban fogjuk megtartani. Ezért kérjük a szülőket, hogy hidegebb idő esetére gyermeküknek megfelelő meleg öltözéket biztosítsanak.
 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és oktató látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A veszélyeztetett csoportba tartozó, erről orvosi igazolással rendelkező gyermekek hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy tanuló hatósági karanténba kerül.
 • Amennyiben egy tanulónál vagy iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőknek azonnal meg kell keresniük telefonon a házi gyermekorvosukat.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy számára kötelező a kesztyű és a maszk használata.
 • Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK dönt más munkarend elrendeléséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • A tanév eleji szülői értekezleteket a megfelelő védőintézkedések betartásával személyes találkozás formájában fogjuk megtartani, de a továbbiakban főleg a KRÉTA rendszer és más internetes felületeken (iskolai honlap, Facebook-oldal) küldhető üzenetek formájában fogjuk tartani a kapcsolatot.

Tanévnyitó ünnepségünket 2020. szeptember 1-jén tartjuk az iskola udvarán, 8.00 órai kezdettel. Megjelenés legkésőbb 7.45-ig, ünnepi öltözetben (lányoknak matrózblúz sötét aljjal, fiúknak fehér ing sötét nadrággal). Aznap csak három osztályfőnöki órát tartunk a tanévnyitó ünnepség után. A koronavírus-járványra való tekintettel maszk legyen minden tanulónál!