Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola vendéglátás szakirányú (cukrász/szakács) végzettséggel rendelkező
óraadó szakmai gyakorlati oktatót keres heti 14 órában.

A munkavégzés helye:
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.
A munkakörbe tartozó feladat:
Szakmai gyakorlat oktatása cukrász és szakács tanulók számára.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló dokumentumok
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. szeptemberétől.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának módja:
– elektronikus úton a kolpingesztergom@gmail.com címre;
– személyesen a 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. cím alatt.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola álláspályázatot hirdet 

takarítónő 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. A foglalkoztatás jellege: 4 órás munkaidő (14.00-18.00). A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus KözépiskolaEsztergomPetőfi Sándor u. 22. A munkakörbe tartozó feladatok: az iskola takarítónői feladatainak ellátása. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20-áig. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 26-ától. A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben (a kolping@invitel.hu címre), levélben vagy személyesen (Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.).

Iskolánkban a nyári szünidő ideje alatt 

szerdánként tartunk ügyeletet

8.00 és 12.00 óra között, az alábbi napokon:

július 3., 10., 17., 24., 31.;

augusztus 7., 14., 21., 28.

Iskolai tanévzárónkat június 25-én, kedden tartjuk.

Megjelenés ünneplőben!

- 8.30-kor: gyülekezés az iskolában,

- 8.45-kor: indulás a templomba,

- 9.00-től: Te Deum - tanévzáró mise

és tanévzáró ünnepség, utána bizonyítványosztás

(a tanulóknak már nem kell visszajönniük az iskolába).

2019. június 20-án (csütörtökön) 8.00 és 12.00 óra között tartjuk iskolánkban a beiratkozást a 2019/2020-as tanévre.

Azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók is jelentkezhetnek ezen a napon iskolánkban, akiket máshol nem vettek fel arra a szakra, amelyet választottak. Korlátozott létszámban ők is beiratkozhatnak még a nappali rendszerben oktatott alábbi szakközépiskolai szakmáink egyikére:

– Cukrász
– Pincér
– Szakács
– Szociális gondozó és ápoló

Jelentkezni személyesen, az iskolában lehet, szülővel (gondviselővel) együtt (Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.).

További tájékoztatás a következő telefonszámon kérhető: 06/33/520-165.

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Azoknak a tanulóknak, akik a rendes felvételi eljárásban nem nyertek felvételt iskolánkba, lehetőségük van rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezni a megjelölt létszámkeret erejéig az alább felsorolt szakközépiskolai képzéseinkre:

Cukrász: 15 fő

Pék-cukrász: 24 fő (új szakma, a környék iskoláiban nem tanulható!)

Pincér: 8 fő

Szakács: 10 fő

Szociális gondozó és ápoló: 15 fő

Jelentkezni személyesen, az iskolában, vagy a következő telefonszámon lehet: 06/33/520-165 (+36/33/520-165)

Iskolánkba sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarokkal küzdő, továbbá hátrányos helyzetű tanulókat is felveszünk. Számukra több odafigyelést, gyógypedagógus segítségét és személyre szabott foglalkozásokat tudunk biztosítani kis létszámú osztályokban.

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Szeretettel várjuk Önöket és a nálunk vendéglátós (cukrász, pincér vagy szakács) szakmát tanuló gyermekeiket a 2019. április 11-én (csütörtökön) 17.00 órától megrendezésre kerülő rendkívüli szülői értekezletre, amelyen a szakmai gyakorlati hely kiválasztásával és a tanulói szerződéssel kapcsolatos tennivalókról adunk tájékoztatást.

Az érintettek: a 9. C és a 9. D osztály cukrász, pincér és szakács tanulói.

Az értekezleten találkozhat az iskola tanulói számára külső szakmai gyakorlati helyet biztosító cégek, vállalkozások képviselőivel is.

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban 2019. április 4-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel fogadónapot tartunk, amelynek keretében felkereshetik gyermekeik tanárait és osztályfőnökeit, hogy megbeszéljék velük az esetleges tanulmányi vagy egyéb gondokat és problémákat.

A végzős tanulók Szüleit és Gondviselőit arra kérjük, hogy lehetőség szerint mindenképpen jöjjenek el a fogadónapra, amelyen az osztályfőnökök és a szaktanárok a nemrég megtartott próba szakmunkás vizsgák eredményéről is részletesen tájékoztatni tudják őket.