JAVÍTÓVIZSGÁK

Tájékoztatjuk érintett tanulóinkat és szüleiket/gondviselőiket, hogy a javítóvizsgákat iskolánkban 2023. augusztus 24-én (csütörtökön) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és az írásbeli vizsgához hozzanak magukkal tollat, szükség esetén számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.