június 2020

Iskolánkban a nyári szünidő ideje alatt 

szerdánként tartunk ügyeletet

8.00 és 12.00 óra között, az alábbi napokon:

július 1., 8., 15., 22., 29.;

augusztus 5., 12., 19., 26.

Tájékoztató az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók és szüleik (gondviselőik) számára

Kedves Tanulók!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az iskolánk 9. évfolyamára felvételt nyert tanulók 2020. június 23-án (kedden), 8.00–12.00 óra között iratkozhatnak be személyesen a 2020/2021. tanévre (Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.). A beiratkozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések (fertőtlenítés, maszkviselés, 1,5 méteres védőtávolság) biztosításával tartjuk meg.

A tanulóknak a beiratkozáson szülővel (gondviselővel) együtt kell megjelenniük. Ha valaki aznap nem tud jönni, kérjük, telefonon (06-33-520-165) vagy e-mailben (kolping@invitel.hu) előre jelezze! Amennyiben a tanulónak elégtelen osztályzat(ok) miatt javítóvizsgára kell mennie vagy évet kell ismételnie, szintén kérjük jelzését a fenti elérhetőségek egyikén arról, hogy fenntartsuk a helyét, vagy töröljük a névsorból.

A beiratkozásra a tanuló a következőket hozza magával:

 • általános iskolai bizonyítványát (vagy annak másolatát);
 • születési anyakönyvi kivonatát;
 • személyi igazolványát;
 • lakcímigazoló kártyáját;
 • oktatási azonosító kártyáját (ha igazolólapot kapott, azt is kérjük);
 • TAJ-kártyáját;
 • adókártyáját;
 • általános iskolai egészségügyi törzslapját (amennyiben megkapta);
 • a kiküldött egészségügyi papírokat előre kitöltve, aláírva;
 • egészségügyi kiskönyvet (papírboltban kapható);
 • amennyiben a tanuló rendelkezik ilyennel, szakértői véleményt (tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságtól vagy egészségügyi intézménytől; 3 évnél nem lehet régebbi, és a szülő kérésére kijelölt iskolaként az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szerepeljen rajta);
 • A diákigazolvány igénylésének módja: az okmányirodában kell ügyfélfogadási időben személyigazolvánnyal vagy születési anyakönyvvel megjelenni, és az ott kiállított adatlapot elhozni a beiratkozásra. Az emberi erőforrások miniszterének 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata alapján a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelem, illetve az adatlap későbbi időpontban is benyújtható.

Idén a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján elektronikus úton is beiratkozhat. Erre a célra 2020. június 15-e és 22-e között a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés felületének „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamata használható. Az elektronikus beiratkozás menetével kapcsolatos tájékoztató és útmutató itt tekinthető meg és tölthető le. (Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja az iskolában.)