augusztus 2020

Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

2020. szeptember elsejével újraindul a hagyományos nevelés-oktatás az oktatási intézményekben. Mivel a tanuló gyermekek és az őket tanító pedagógusok, oktatók napi szinten több száz emberrel állhatnak közvetve kapcsolatban, ezért indokolt – mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében – új eljárásrend bevezetése a járványügyi készenlét idejére.

Önökön, szülőkön, a tanulóinkon és rajtunk, oktatókon és iskolai dolgozókon is múlik, hogy megakadályozzuk a betegség megjelenését és terjedését iskolánkban. Kérjük ezért mindenki megértését, türelmét és közreműködését az eljárásrenddel kapcsolatban.

     Intézkedéseink:

 • Az iskola megkezdése előtt és minden tanítási nap után mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást fogunk végezni az intézményben.
 • A bejáratnál kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el, amelynek használata minden külső látogató számára kötelező.
 • Tanulóink és oktatóink részére a mosdóhelyiségekben vírusölő hatású folyékony szappant biztosítunk, hogy az iskolába érkezéskor és naponta többször ezzel tudjanak kezet mosni.
 • Naponta több alkalommal (iskolába érkezéskor, foglalkozások előtt és után, étkezések előtt és után) kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
 • A nap folyamán a tanulók által kézzel gyakran érintett felületeken folyamatosan fertőtlenítő takarítást fogunk végezni.
 • A szünetekben, de akár az órák alatt is folyamatos szellőztetést alkalmazunk minden, tanulók és oktatók által használt helyiségben.
 • Az iskolába való belépéskor, a zárt közösségi helyeken való tartózkodáskor és távozáskor a szájat és az orrot is eltakaró maszkot kell viselni. Ezért kérjük, hogy minden tanulónál, oktatónál, iskolába belépőnél legyen maszk feltéve!
 • Minden tanulónál legyen saját tisztasági csomag, ami tartalmaz: papír zsebkendőt, papír kéztörlőt, WC-papírt és maszkot.
 • A tanulók figyelmét közösen hívjuk fel a köhögési etikettre (papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés).
 • Gondoskodni fogunk az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A mosdókban és az öltözőkben is figyelemmel leszünk a tanulói csoportosulások elkerülésére.
 • A testnevelési órákat az időjárás függvényében, lehetőleg a szabadban fogjuk megtartani. Ezért kérjük a szülőket, hogy hidegebb idő esetére gyermeküknek megfelelő meleg öltözéket biztosítsanak.
 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és oktató látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A veszélyeztetett csoportba tartozó, erről orvosi igazolással rendelkező gyermekek hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy tanuló hatósági karanténba kerül.
 • Amennyiben egy tanulónál vagy iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőknek azonnal meg kell keresniük telefonon a házi gyermekorvosukat.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy számára kötelező a kesztyű és a maszk használata.
 • Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK dönt más munkarend elrendeléséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • A tanév eleji szülői értekezleteket a megfelelő védőintézkedések betartásával személyes találkozás formájában fogjuk megtartani, de a továbbiakban főleg a KRÉTA rendszer és más internetes felületeken (iskolai honlap, Facebook-oldal) küldhető üzenetek formájában fogjuk tartani a kapcsolatot.

Tanévnyitó ünnepségünket 2020. szeptember 1-jén tartjuk az iskola udvarán, 8.00 órai kezdettel. Megjelenés legkésőbb 7.45-ig, ünnepi öltözetben (lányoknak matrózblúz sötét aljjal, fiúknak fehér ing sötét nadrággal). Aznap csak három osztályfőnöki órát tartunk a tanévnyitó ünnepség után. A koronavírus-járványra való tekintettel maszk legyen minden tanulónál!

Azok a tanulók, akik eddig elmulasztották a beiratkozást, 2020. augusztus 25-én (kedden) 8.00 és 12.00 óra között még beiratkozhatnak iskolánk 9. évfolyamára, élelmiszeripari, szociális vagy turizmus-vendéglátás ágazatra (leendő pék-cukrász, szociális ápoló és gondozó, cukrász, pincér-vendégtéri szakember vagy szakács szakra).
A jelentkezők szülő vagy gondviselő kíséretében jöjjenek, és hozzák magukkal személyes irataikat és bizonyítványukat.

A javítóvizsgákat iskolánkban 2020. augusztus 25-én (kedden) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és feltétlenül hozzák magukkal az írásbeli vizsgán szükséges tollat, számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítését bizonyító igazolásokat 2020. augusztus 24-én vagy 25-én (hétfőn vagy kedden), 8.00 és 12.00 óra között kell behozniuk az érintett tanulóknak az iskolába, és leadniuk az osztályfőnöküknek.