Az iskola dolgozói

Vezetőség:
   Czaheszné Ujvári Zsuzsanna (igazgató)
   Németh Lehel (igazgatóhelyettes)
   Spielmann Péter (szakmai munkaközösség-vezető)
   Herbst Norbert (DÖK-vezető) 

Főállású oktatóink:
   Czaheszné Ujvári Zsuzsanna
   Haász Éva
   Herbst Norbert
   Horváth Márta
   Keveházi Zoltán
   Major Ákos
   Miczák Gabriella
   Németh Lehel

   Spielmann Péter

Óraadóink:
   Holló Márta
   Jóna Ildikó
   Kecskés Katalin 

   Molnár Szilvia
   Németh Péter
   Pintér Tibor
   Üveges Péterné

Dolgozóink munkáját segítik:
   Friedrichné Sulyok Szilvia (iskolatitkár)
   Tóth Gábor (rendszergazda)

Ügyvitel:
   Ménesné Horváth Erika (gazdasági ügyintéző)

Technikai dolgozóink:
   Tillmann Tibor (gondnok)
   Tillmann Edina (portás)
   Jákói Helga (takarító)
   Tóth Barbara (takarító)