Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola főállású oktatót keres SZOCIÁLIS SZAKOKTATÓI MUNKAKÖR betöltésére. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.
A munkakörbe tartozó feladatok: szociális ágazatra (szociális ápoló és gondozó, valamint gyermek- és ifjúsági felügyelő szakra) jelentkező tanulók oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: főiskolai/egyetemi végzettségű szociális/egészségügyi szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
- e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com),
- levélben (Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.), vagy
- személyesen az iskolában.
Telefonon a +36 33 520 165-ös telefonszámon lehet érdeklődni.
Jelentkezések leadásának határideje: 2021. augusztus 18.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola főállású oktatót keres TESTNEVELŐ OKTATÓI MUNKAKÖR betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.
A munkakörbe tartozó feladatok: testnevelés oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: főiskolai/egyetemi végzettségű testnevelő tanári szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
- e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com),
- levélben (Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.), vagy
- személyesen az iskolában.
Telefonon a +36 33 520 165-ös telefonszámon lehet érdeklődni.
Jelentkezések leadásának határideje: 2021. augusztus 18.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola óraadót keres heti 8 órában HITOKTATÓI MUNKAKÖR betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: heti 8 óra megbízott óraadóként.
A megbízási jogviszony időtartama: a 2021/2022-es tanév (2021. 09. 01–2022. jún. 15.).
A munkavégzés helye: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.
A munkakörbe tartozó feladatok: katolikus hit- és erkölcstan oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: főiskolai/egyetemi végzettségű hit- és erkölcstan tanári szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
- e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com),
- levélben (Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.), vagy

- személyesen az iskolában.
Telefonon a +36 33 520 165-ös telefonszámon lehet érdeklődni.
Jelentkezések leadásának határideje: 2021. augusztus 18.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk az alábbiakról:

– Intézményünkben az iskolai ünnepségeken kötelező az ünneplő viselet.
Lányok számára: matrózblúz, sötét alj (sötétkék/fekete szoknya vagy nadrág).
Fiúk számára: fehér ing, sötét nadrág.
Kérjük ezek beszerzését a 2022. szeptember 1-jei tanévnyitóra.

– A testnevelés órákon tanulóink számára kötelező a narancssárga egyenpóló viselete. Ezt az iskola biztosítja számukra 2.000 Ft-ért, amit a gazdasági irodában lehet befizetni.

– Az élelmiszeripar és turizmus–vendéglátás ágazatra (pék-cukrász, cukrász, pincér, szakács szakmára) jelentkező tanulóknak tüdőszűrésre kell menniük, amit az egészségügyi kiskönyvükbe való bejegyeztetéssel kell igazolniuk tanévkezdéskor. Számukra munkaruhát is be kell szerezni az iskolai szakmai gyakorlatra (pincér órákra: fehér ing, fekete mellény, fekete szoknya/nadrág, fekete cipő; a pék-cukrász, cukrász és szakács órákra: fehér sapka, fehér póló, fehér nadrág, fehér munkacipő).

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Iskolánkban jövő kedden, június 22-én, 8.00 és 12.00 óra között van lehetőségük a hozzánk jelentkezett tanulóknak a 9. évfolyamra való beiratkozásra, ahogyan erről az érintetteket korábban levélben is kiértesítettük.

A beiratkozásra olyan általános iskolát végzett tanulók is eljöhetnek szüleikkel, akik ugyan nem hozzánk jelentkeztek, de még nem iratkoztak be másik középfokú iskolába, és a rendkívüli felvételi eljárás keretében iskolánkba szeretnének beiratkozni a pék-cukrász, szociális ápoló és gondozó, gyermek- és ifjúsági felügyelő, valamint cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács szakmákra felkészítő élelmiszeripari, szociális és turizmus-vendéglátás ágazatok üresen maradt helyeire.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

2021. május 10-étől a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján a köznevelési és szakképző intézmények valamennyi évfolyama számára újraindul a jelenléti oktatás. Ez azt jelenti, hogy jövő hétfőn iskolánk is megnyitja kapuit a 9–10. évfolyam tanulói számára, és ismét rendes munkarendben működik az oktatás (a végzős tizenegyedikesek már befejezték az idei tanévet, és a komplex szakmai vizsgákra készülnek). B heti órarenddel kezdünk.

Minden kilencedikes és tizedikes tanulót szeretettel várunk!

Kedves nyolcadikos Tanuló!
Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Általános Iskola!

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését, a 2021. május 10. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás keretében egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei. A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.

Ennek értelmében az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola rendkívüli felvételi eljárást hirdet meg, amelynek keretében 2021. május 10-étől augusztus 31-éig minden olyan nyolcadikos tanuló jelentkezhet iskolánk üresen maradt férőhelyeire, akit nem vettek fel másik középiskolába, vagy felvettek ugyan, de bármilyen okból kifolyólag mégsem oda szeretne beiratkozni (meggondolta magát, nem tetszik neki a korábban választott iskola, más szakmát tanulna stb.).

Az alábbi ágazatokra, illetve szakmákra lehet még jelentkezni:

Élelmiszeripar ágazat

  • Pék-cukrász szak

Turizmus-vendéglátás ágazat

  • Cukrász szak
  • Pincér-vendégtéri szakember szak
  • Szakács szak

Szociális ágazat

  • Szociális ápoló és gondozó szak
  • Gyermek- és ifjúsági felügyelő szak

A részletekről érdeklődni, az iskolában való megjelenésre időpontot egyeztetni a 06 33 520 165-ös telefonszámon lehet.

A jelentkezéseket egymás után, időrendi sorrendben fogjuk elbírálni, ezért érdemes minél előbb jelentkezni, mielőtt az üres férőhelyek betelnének!

Tisztelt Szülők és Gondviselők, kedves Tanulók!

Honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a 2021/2022-es tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéket, amelyben az iskolánkba jelentkezett nyolcadikos tanulókat rangsoroltuk. A szakmák szerint összeállított listákon a jelentkezők oktatási azonosítója vagy jeligéje előtt a felvételi rangsorban elfoglalt helyük szerinti sorszám szerepel. Minél előrébb szerepelnek a listán, annál nagyobb eséllyel kerülhetnek be intézményünk tanulói közé.

Az eredetileg megküldött tanulói adatlapokon megadott adatok (sorrend, tanulmányi terület) módosítására 2021. március 23-án és 24-én lesz lehetőség. A módosító tanulói adatlapot március 25-éig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak, amely március 26-án küldi meg elektronikus formában a KIFIR rangsoroló programban a középfokú iskoláknak, így nekünk is, a jelentkezettek listáját.

A jelentkezés sorrendjét csak abban az esetben szükséges megváltoztatni, ha valaki meggondolta magát, és mégsem az adott iskolában szeretne továbbtanulni. Aki nem nyer felvételt az első helyen megjelölt intézménybe, azt a központi számítógépes rendszer automatikusan a második helyen megjelölt intézménybe irányítja, tehát ilyen esetben nincs szükség a jelentkezési sorrend módosítására.

Egyes tanulók esetében a felvétel sikerességét a felvételi eljárás alábbi követelményei is módosíthatják:

  • ebben a rangsorban azok a tanulók is szerepelnek, akik nem a mi intézményünket jelölték meg 1. helyen (ők a rangsorból valószínűleg kikerülnek).
  • a rangsor végén szereplő tanulóknak a rangsor elején szereplő, nagyobb eséllyel felvételt nyert tanulók visszalépése esetén még lehetőségük van a bekerülésre.

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó listákat az alábbi linkeken lehet megtekinteni:

0001 Pék-cukrász (Élelmiszeripar ágazat)

0002 Cukrász (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0003 Pincér-vendégtéri szakember (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0004 Szakács (Turizmus-vendéglátás ágazat)

0005 Szociális ápoló és gondozó (Szociális ágazat)

0006 Szárazépítő (Építőipar ágazat)

0007 Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Szociális ágazat)