Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Iskolánkban jövő szerdán, 2022. szeptember 21-én, 17 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk, amelyen az osztályfőnökök tájékoztatást adnak Önöknek az új, 2022/2023-as tanévvel kapcsolatos tudnivalókról.

Szeretettel várjuk Önöket, számítunk a megjelenésükre!

Tanulói belépés

A rendszer a tanulók számára alapértelmezetten generál felhasználói nevet és jelszót. A felhasználónév minden diák számára a saját, 11 számjegyből álló OM azonosítója, jelszava alapértelmezésben a születési dátuma, kötőjelekkel elválasztva (pl.: 2007-07-21). 

Gondviselői/szülői regisztráció és belépés

A gondviselők a KRÉTA szülői változatának használatával tájékozódhatnak gyermekeik naplóban rögzített tanulmányi információiról. A KRÉTA rendszerének használatba vételéhez gondviselői regisztrációra van szükségük. A rendszer számukra külön felhasználói azonosítót és jelszót generál, amelyet a nyilvántartásban megadott e-mail címre küld el. Ahhoz, hogy hozzáférjenek saját belépési adataikhoz, egy beazonosítási űrlapot kell kitölteniük a megfelelő adatokkal. Ez az iskola KRÉTA-napló bejelentkezési oldalán (lásd a jobboldali menüben elhelyezett világoskék KRÉTA-ábra hivatkozását) a ,,Gondviselői hozzáférés igénylése” szövegre kattintva érhető el.

A kitöltés sikerességétől függően a következő lehetőségek történhetnek:

  1. Ha az oktatási azonosítót rosszul adja meg a felhasználó, akkor az azonosítás sikertelen, és erről tájékoztatást kap.
  2. A szülői regisztráció esetében a szülő csökkentett hozzáférési jogosultságot kap abban az esetben, ha a tanuló oktatási azonosítója szerepel a rendszerben. A csökkentett gondviselői jogosultsággal személyes adatokhoz nem lehet hozzáférni.
  3. Abban az esetben, ha az oktatási azonosító, a szülő neve és a KRÉTA rendszerben tárolt e-mail címe egyezik, akkor a rendszer automatikusan kiküldi a felhasználó e-mail címére a gondviselő felhasználónevét és jelszavát.

Amennyiben csökkentett szülői hozzáférést generálna a rendszer, mert valamilyen megadott adat nem egyezik a KRÉTA adatbázisában lévővel (például az édesanyák nem a lánykori nevüket adják meg), akkor azt javítjuk, a javítást követően e-mailben a bővített gondviselői regisztrációról kapnak tájékoztatást. (Sikeres azonosítást és a KRÉTA elektronikus naplóba történő bejelentkezést követően lehetőség van a jelszó, az e-mail cím, illetve a telefonszám megváltoztatására a Profilbeállítások menüpont alatt.)

Kedves Tanulók!

Idei tanévnyitó ünnepségünket jövő csütörtökön, szeptember 1-jén tartjuk meg reggel 8.00 órai kezdettel iskolánk színháztermében. Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb 7.45-ig, az ünnepi alkalomhoz illően, ünneplő öltözékben jelenjen meg! (Lányok: matrózblúz, sötét szoknya vagy nadrág; fiúk: fehér ing, sötét nadrág.)
Ezt követően 3 osztályfőnöki órát tartunk, ahol az osztályfőnökök ismertetik a tanévvel kapcsolatos tudnivalókat. Mindenki hozzon magával füzetet és tollat a jegyzeteléshez, valamint enni- és innivalót uzsonnára.
A napot szentmisével zárjuk, amelyet idén a Szent Anna Plébániatemplomban (a Kerektemplomban) tartunk meg.


Azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók, akik eddig elmulasztották a beiratkozást, 2022. augusztus 26-án (pénteken), 8.00 és 12.00 óra között még beiratkozhatnak iskolánk 9. évfolyamára, élelmiszeripari, szociális vagy turizmus-vendéglátás ágazatra (leendő pék-cukrász, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális ápoló és gondozó, cukrász, pincér-vendégtéri szakember vagy szakács szakra).

A jelentkezők szülő vagy gondviselő kíséretében jöjjenek, és hozzák magukkal személyes irataikat és bizonyítványukat!

A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítését bizonyító igazolásokat 2022. augusztus 24-én vagy 25-én (szerdán vagy csütörtökön), 8.00 és 12.00 óra között kell behozniuk az érintett (a tavalyi tanévben tizedikes) tanulóknak az iskolába, és leadniuk az osztályfőnöküknek.

Az igazolás leadása nélkül nem kezdhető meg a tizenegyedik évfolyam!

Tájékoztatjuk érintett tanulóinkat és szüleiket/gondviselőiket, hogy a javítóvizsgákat iskolánkban 2022. augusztus 24-én (szerdán) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és az írásbeli vizsgához hozzanak magukkal tollat, szükség esetén számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.

Kedves nyolcadikos Tanulók!

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola a május 10-étől meghirdetett rendkívüli felvételi eljárás keretében továbbra is várja augusztus 31-éig minden olyan nyolcadikos tanuló jelentkezését az egyelőre üresen maradt férőhelyekre, akit nem vettek fel másik középiskolába, vagy felvettek ugyan, de bármilyen okból kifolyólag mégsem oda szeretne beiratkozni (meggondolta magát, nem tetszik neki a korábban választott iskola, más szakmát tanulna stb.).

Az alábbi ágazatokra (szakokra) lehet még jelentkezni:

Élelmiszeripar ágazat
(Pék-cukrász szak)

Turizmus-vendéglátás ágazat
(Cukrász szak)
(Pincér-vendégtéri szakember szak)
(Szakács szak)

Szociális ágazat
(Gyermek- és ifjúsági felügyelő szak)
(Szociális ápoló és gondozó szak)

Érdeklődni az iskolában lehet a nyári ügyeleti napokon,
szerdánként, 8.00 és 12.00 óra között.

A jelentkezéseket egymás után, időrendi sorrendben fogjuk elbírálni,
ezért érdemes minél előbb jelentkezni, mielőtt a szabad férőhelyek betelnének!

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot
hirdet
ISKOLATITKÁRI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
4 órás munkaidő (8.00–12.00).
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
az intézmény iskolatitkári feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek: 
középfokú iskolai végzettség, középszintű számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, internethasználat).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
iskolatitkári végzettség, iskolatitkári munkakörben szerzett tapasztalat (levelezés, iktatás, egyéb adminisztrációs feladatok, KIR és KRÉTA használata), gazdasági ismeretek.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. augusztus 23-ától.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com)
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot hirdet
SZOCIÁLIS SZAKOKTATÓI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
szociális ágazatra (gyermek- és ifjúsági felügyelő, valamint szociális ápoló és gondozó szakra) jelentkező tanulók oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: 
főiskolai/egyetemi végzettségű szociális/egészségügyi szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com).
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot hirdet
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAKOKTATÓI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása turizmus-vendéglátás ágazatra (cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács szakra) jelentkező tanulók számára nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: 
főiskolai/egyetemi közgazdász tanári végzettségű, turizmus-vendéglátás szakirányú szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com).
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.