A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítését bizonyító igazolásokat 2022. augusztus 24-én vagy 25-én (szerdán vagy csütörtökön), 8.00 és 12.00 óra között kell behozniuk az érintett (a tavalyi tanévben tizedikes) tanulóknak az iskolába, és leadniuk az osztályfőnöküknek.

Az igazolás leadása nélkül nem kezdhető meg a tizenegyedik évfolyam!

Tájékoztatjuk érintett tanulóinkat és szüleiket/gondviselőiket, hogy a javítóvizsgákat iskolánkban 2022. augusztus 24-én (szerdán) tartjuk, 9.00 órai kezdettel.

Kérjük a vizsgázó tanulókat, hogy a vizsgához illő ünneplő öltözetben – fehér felsőben (matrózblúzban/fehér ingben) és sötét alsóban (sötét szoknyában/nadrágban) – jelenjenek meg, és az írásbeli vizsgához hozzanak magukkal tollat, szükség esetén számológépet, körzőt és vonalzót!

A vizsgabeosztás a vizsga kezdete előtt lesz megtekinthető.

Kedves nyolcadikos Tanulók!

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola a május 10-étől meghirdetett rendkívüli felvételi eljárás keretében továbbra is várja augusztus 31-éig minden olyan nyolcadikos tanuló jelentkezését az egyelőre üresen maradt férőhelyekre, akit nem vettek fel másik középiskolába, vagy felvettek ugyan, de bármilyen okból kifolyólag mégsem oda szeretne beiratkozni (meggondolta magát, nem tetszik neki a korábban választott iskola, más szakmát tanulna stb.).

Az alábbi ágazatokra (szakokra) lehet még jelentkezni:

Élelmiszeripar ágazat
(Pék-cukrász szak)

Turizmus-vendéglátás ágazat
(Cukrász szak)
(Pincér-vendégtéri szakember szak)
(Szakács szak)

Szociális ágazat
(Gyermek- és ifjúsági felügyelő szak)
(Szociális ápoló és gondozó szak)

Érdeklődni az iskolában lehet a nyári ügyeleti napokon,
szerdánként, 8.00 és 12.00 óra között.

A jelentkezéseket egymás után, időrendi sorrendben fogjuk elbírálni,
ezért érdemes minél előbb jelentkezni, mielőtt a szabad férőhelyek betelnének!

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot
hirdet
ISKOLATITKÁRI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
4 órás munkaidő (8.00–12.00).
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
az intézmény iskolatitkári feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek: 
középfokú iskolai végzettség, középszintű számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, internethasználat).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
iskolatitkári végzettség, iskolatitkári munkakörben szerzett tapasztalat (levelezés, iktatás, egyéb adminisztrációs feladatok, KIR és KRÉTA használata), gazdasági ismeretek.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. augusztus 23-ától.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com)
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot hirdet
SZOCIÁLIS SZAKOKTATÓI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
szociális ágazatra (gyermek- és ifjúsági felügyelő, valamint szociális ápoló és gondozó szakra) jelentkező tanulók oktatása nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: 
főiskolai/egyetemi végzettségű szociális/egészségügyi szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com).
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.

Az 
Esztergomi
Kolping
Katolikus
Szakképző
Iskola
álláspályázatot hirdet
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAKOKTATÓI MUNKAKÖR
betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő, főállás.
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A munkavégzés helye: 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola,
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22.

Munkakör: 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása turizmus-vendéglátás ágazatra (cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács szakra) jelentkező tanulók számára nappali rendszerű szakképzés keretében, 9–11. évfolyamos osztályokban.
Elvárt végzettség/képzettség: 
főiskolai/egyetemi közgazdász tanári végzettségű, turizmus-vendéglátás szakirányú szakképzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. szeptember 1-jétől.
A pályázatok benyújtásának módja:
e-mailben (kolpingesztergom@gmail.com).
A jelentkezések leadásának végső határideje: 
2022. július 29. 
A jelentkezések elbírálása folyamatos.

Iskolánkban a nyári szünidő ideje alatt
szerdánként tartunk ügyeletet
8.00 és 12.00 óra között,
az alábbi napokon:
július 6., 13., 20., 27.;
augusztus 3., 10., 17., 24., 31.

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Iskolánkban szerdán, június 22-én, 8.00 és 12.00 óra között van lehetőségük a hozzánk jelentkezett tanulóknak a 9. évfolyamra való beiratkozásra, ahogyan erről az érintetteket korábban levélben is kiértesítettük.

A beiratkozásra olyan általános iskolát végzett tanulók is eljöhetnek szüleikkel, akik ugyan nem hozzánk jelentkeztek, de még nem iratkoztak be másik középfokú iskolába, és a rendkívüli felvételi eljárás keretében iskolánkba szeretnének beiratkozni a pék-cukrász, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális ápoló és gondozó, valamint cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács szakmákra felkészítő élelmiszeripari, szociális és turizmus-vendéglátás ágazatok üresen maradt helyeire.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Kedves nyolcadikos Tanulók!
Tisztelt Szülők/Gondviselők!
Tisztelt Általános Iskolák!

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését, a 2022. május 10. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás keretében egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei. A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.

Ennek értelmében az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola rendkívüli felvételi eljárást hirdet meg, amelynek keretében 2022. május 10-étől augusztus 31-éig minden olyan nyolcadikos tanuló jelentkezhet iskolánk üresen maradt férőhelyeire, akit nem vettek fel másik középiskolába, vagy felvettek ugyan, de bármilyen okból kifolyólag mégsem oda szeretne beiratkozni (meggondolta magát, nem tetszik neki a korábban választott iskola, más szakmát tanulna stb.).

Az alábbi ágazatokra, illetve szakmákra lehet még jelentkezni:

Élelmiszeripar ágazat

  • Pék-cukrász szak

Turizmus-vendéglátás ágazat

  • Cukrász szak
  • Pincér-vendégtéri szakember szak
  • Szakács szak

Szociális ágazat

  • Gyermek- és ifjúsági felügyelő szak
  • Szociális ápoló és gondozó szak

A részletekről érdeklődni, az iskolában való megjelenésre időpontot egyeztetni a 06 33 520 165-ös telefonszámon lehet.

A jelentkezéseket egymás után, időrendi sorrendben fogjuk elbírálni, ezért érdemes minél előbb jelentkezni, mielőtt az üres férőhelyek betelnének!

1. HELY A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORDULÓBAN,
2. HELYEZÉS AZ ORSZÁGOS DÖNTŐN

Iskolánk három tanulója: Fodor Bence, Genszki Zsuzsanna Katalin és Józsa Dániel a 2021/2022-es OSZKTV (Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny) közismereti komplex kategóriájában a február 10-én megtartott I., iskolai fordulóból bejutott a március 25-ei II., regionális fordulóba.

A közép-dunántúli regionális fordulóban az 1. helyen végeztek, így bekerültek az április 23-án Egerben megtartott döntőbe, ahol az országosan legjobb 10 versenyző csapat közül a 2. helyezést sikerült megszerezniük.

Az egri országos döntő maga is kétfordulós volt: a regionális fordulóra készített korábbi projektmunkán alapuló („Innováció a COVID-19 után a pék-cukrász szakmában” témájú) prezentációból és annak szóbeli ismertetéséből, majd egy 60 perces, a közismereti kerettanterv humán és reál tantárgyainak követelményeit átfogó, online írásbeli feladatsor megoldásából állt.

Az országos sikert elért tanulóinkat Németh Lehel igazgatóhelyettes és Spielmann Péter szakmai munkaközösség-vezető készítette fel és kísérte el a versenyre.